Езикови Курсове по Програма АЗ МОГА ПОВЕЧЕ

Английски език

А1, А2, В1

Брой часове:

300 учебни часа, І-ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 уч. часа

Немски език

А1, А2, В1

Брой часове:

300 учебни часа, І-ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 уч. часа

Френски език

А1, А2, В1

Брой часове:

300 учебни часа, І-ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 уч. часа

Испански език

А1, А2, В1

Брой часове:

300 учебни часа, І-ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 уч. часа

Гръцки език

А1, А2, В1

Брой часове:

300 учебни часа, І-ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 уч. часа

Италиански език

А1, А2, В1

Брой часове:

300 учебни часа, І-ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 уч. часа

Турски език

А1, А2, В1

Брой часове:

300 учебни часа, І-ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 уч. часа

Руски език

А1, А2, В1

Брой часове:

300 учебни часа, І-ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 уч. часа

Китайски език

А1, А2, В1

Брой часове:

300 учебни часа, І-ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 уч. Часа