Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Форма за записване

[ninja_forms_display_form id=3]

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИНАЧАЛНИ ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

2014 година- /04.11./18.11 /04.12./18.12./

2015 година- /04.01./18.01./04.02./18.02./ 04.03./18.03./04.04./

НАЧАЛНИ ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК

2014 година- /02.11./16.11./02.12./16.12./

2015 година-/02.01./16.01./02.02./16.02./02.03./16.03./02.04./16.04./

02 / 9559806 GSM:0889612307, 0892050300, 0876504536

Лицензирания от Агенцията по заетостта Център за професионално обучение
Хармония Ви предлага професионално и чуждоезиково
обучение по програмата „Аз мога повече”.
Кандидатстване в Бюрото по труда беше в периода от 15.10.2012 до 02.11.2012г.

В момента НЯМА прием на документи

Очаквайте нов прием на документи.
Запишете са за новите програми КЛИКНЕТЕ ТУК

Всички желаещи да се обучават безплатно по програма „Аз мога повече” трябва да спазят следните изисквания на Агенция по заетостта.
В посоченият по горе период ,всяко лице което е на граждански или трудов договор подава в Бюрото по труда – по месторабота или местоживеене декларация и заявление с което посочва своето желание за обучение.Прилага копие на лична карта и копия на дипломи и сертификати придобило до момента.
Лица който са си подали документи САМО за езиково обучение, били са одобрени и са се обучили, имат право да си подадат документи за новите оперативни програми, като нямат право на езиково обучение , а могат да се запишат за професионално обучение и аналогично обратното.Тези лица, който са си подали документи САМО за професионално обучение, обучени са по дадена специалност,имат право да си подадат документи за новите оперативни програми, като нямат право на професионално обучение, а могат да се запишат за езиковите обучения.
След като бъдете одобрен, от Бюрото по труда ще ви се обадят за да ви информират за това. От информирането ви тече 5 дневен срок в който трябва да отидете до Бюрото по труда и да си получите УВЕДОМЛЕНИЕТО /лист , разделен на две части – в горната част е посочено за каква професия или ключова компетентност сте одобрен, а долната част трябва да се попълни от Организацията която сте избрали за доставчик на вашето обучение./
За намирането на доставчик в УВЕДОМЛЕНИЕТО е посочен 30 дневен срок , който не трябва да се надвишава.
В случай, че не може да намерите в посоченият период обучаема организация, трябва да отидете отново до бюрото по труда за да ви удължат документа за още 30 дни.
След като сте намерили обучаваща организация отговаряща на вашите изисквания, тя ви подпечатва долният отрязък на уведомлението и поставя началната дата за обучение/ тя може да не е в този срок на уведомлението/, като Вие трябва да върнете долният отрязък в Бюрото по труда не по късно от посоченият в него 30 дневен срок.
Ваучера се взима в периода от 7 дни преди започване на обучението до 24 часа преди започване на обучението.

Пример:


Имате уведомление от 15.10.2014 година до 15.11.2014 година
Обучението ви започва на 12.12.2014 година
Извод: В периода между 15.10 и не по късно от 15.11 Вие трябва да занесете долния отрязък в Бюрото по труда за да установят и те, че сте си намерили обучаваща организация.
Ваучера имате право да го вземете в периода от 5.12/ това е най ранната дата/ до 11.12/ това е най –късната дата/.

Ваучера се издава в два екземпляра , като и двата се предават на обучаващата организация , заедно с документите който тя изисква за записването ви за обучение.

 

За професионални обучение:
2 бр. снимки
Копие на диплома за средно ИЛИ висше образование
Медицинско за работа

За езикови обучения:
1 бр. снимка
Копие на диплома за средно ИЛИ висше образование


Всяко лице сключва договор за обучение с обучаващата институция и при неуспешно завършване или при повече от допустимите изисквания по програмата ОТСЪСТВИЯ- лицето заплаща сумата по ВАУЧЕРА.

Търговия

Индустрия

Бизнес услуги

Финансова отчетност

Индустриални отношения

Системно програмиране

Икономика и мениджмънт

Компютърна графика