Записване и Въпроси

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ХАРМОНИЯ

ДИСТАНЦИОННИ ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕДНО НИВО – 3 МЕСЕЦА

А1
А2
B1                  Едно ниво на цена САМО 105 лв

B2

C1

C2

 ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА


АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ И РУСКИ ЕЗИК

       СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

  • НИВО А1 – видео уроци, учебник, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;
  • НИВО А2 – видео уроци, учебник, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;
  • НИВО В1 – видео уроци, учебник, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;
  • НИВО В2 – 10 видео урока, упражнения, тест;
  • НИВО С1 – 10 видео урока, упражнения, тест;
  • НИВО С2 – 10 видео урока, упражнения, тест;

ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

  • НИВО А1 – учебник, учебна тетрадка, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;
  • НИВО А2 – учебник, учебна тетрадка, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;
  • НИВО В1 – учебник, учебна тетрадка, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;

ВАЖНО:

Когато е посочено, че ще се провежда видео консултация в реално време се има в предвид следното:

При по-малко от 10 записани лица, курсистите заявили желание за обучение ще имат достъп до направени записи на видео консултации, при записани 10 или повече лица всички курсисти заявили желание за обучение по съответния език ще имат възможност да участват във видео консултации в реално време с преподавател.

Видео консултациите се записват и достъпът до тях е осигурен през целия период на обучение.


Вижте нашата платформа MOODLE за дистанционно обучение кликни тук

Изтегляне на документи за записване кликни тук

Преди да изпратите документите, проверете за начални дати на  стартиране и свободни места за избраният от Вас езиков курс, като се свържете с Учебен отдел: тел. 02 / 955 98 06  и GSM:0889 865 000


ДИСТАНЦИОННИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

По теория лицата се обучават през платформа за дистанционно обучение MOODLE. В платформата са на разположение лекции по всички предмети от предвидения учебен план.

Всеки предмет завършва с решаването на тест, който генерира оценка. Тестовете се решават когато курсистите се чувстват подготвени, но в рамките на периода на обучение.

По практика лицата се обучават в база за практическо обучение предоставена от тях и одобрена от нашия Център за професионално обучение. След одобрение на базата се сключва договор за съвместна дейност с конкретната организация.

След приключване на практиката, организацията предоставя на Центъра документ, който удостоверява, че лицето е посещавало практика /служебна бележка/.

Обучението приключва след успешно решени тестове и полагане на държавен изпит по теория и практика.

Таксите   се заплащат на две части /половината в началото на обучението, другата половина в края на обучението/.

Преди да изпратите документите, проверете за начални дати на  стартиране и свободни места за избраната от Вас специалност, като се свържете с Учебен отдел: тел. 02 / 955 98 06  и  GSM:0889 865 000

Всички успешно завършили курсисти получават СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Вижте нашата платформа MOODLE за дистанционно обучение кликни тук

Изтегляне на документи за записване кликни тук

Изтегляне на документи за записване по част от професия кликни тук

Цени на всеки  един курс  кликни тук

Център за професионално и езиково обучение Хармония

гр. София, жк Овча купел, ул. Монтевидео 21 /зад НБУ/

151 училище, сграда 2, ет.4 Пощенски Код:1618

Учебен отдел: тел.02 / 955 98 06  GSM:0889 865 000

понеделник до петък – 9:00 ч. – 17:00 ч.

Електронна поща:harmonia1@abv.bg

Уеб  сайт : www.harmonia1.com