Важно съобщение!!!

Всяко обучаемо лице по програмата „Аз мога повече“, подало в бюрото по труда искане за обучение по професия или език, след приключването на едното от тези обучения, трябва да посети бюрото по труда, за да получи новото си удостоверение. След като удостовери, че е завършил първото обучение – сертификат за езиков курс или свидетелство за професионална квалификация за професия.

Списък на професиите за професионално обучение срещу ваучери  по които учебната практика може да сеизвършва, чрез дистанционно обучение

Професионално направление

 

Наименование на професията

 

Наименование на специалността

213 Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти

213050

Компютърен аниматор

2130501

Kомпютърна анимация

213060

Компютърен график

2130601

Компютърна графика

213070

Графичен дизайнер

2130701

Графичен дизайн
343 Финанси, банково и застрахователно дело

343010

Финансист

3430101

Банково дело

3430102

Застрахователно и тосигурително дело

343020

Финансов отчетник

3430201

Финансова отчетност
344 Счетоводство и данъчно облагане

344030

Оперативен счетоводител

3440301

Оперативно счетоводство
345 Администрация и управление

345040

Сътрудник в бизнес -услуги

3450401

Бизнес – услуги

345050

Сътрудник в малък и среден бизнес

3450501

Малък и среден бизнес

345120

Икономист

3451201

Индустрия

3451202

Търговия

3451203

Земеделско стопанство

3451204

Икономика и мениджмънт
346 Секретарскии административни офис дейности

346010

Офис – мениджър

3460101

Бизнес – администрация

346020

Офис – секретар

3460201

Административно обслужване
347 Трудов живот

347010

Сътрудник по управление на индустриални отношения

3470101

Индустриални отношения
481 Компютърни науки

481010

Програмист

4810101

Програмно осигуряване

481020

Системен програмист

4810201

Системно програмиране
482 Приложна информатика

482010

Икономист – информатик

4820101

Икономическа информатика

482020

Оператор информационно осигуряване

4820201

Икономическо информационно осигуряване

482030

Оператор на компютър

4820301

Текстообработване

482040

Организатор Интернет Приложения

4820401

Електронна търговия