Важно за всички лица, кандидатствали по схема BG051PO001 – 2.1.14 “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“, които са одобрени за включване в обучение

Във връзка с реализацията на схема BG051PO001 – 2.1.14 “Аз мога повече”, Ви уведомяваме, че в рамките на бюджета на схемата от 28.10.2013 г. ще получат поименни ваучери допълнително още 14 908 заети лица, подали заявление в Дирекции “Бюро по труда” и одобрени за включване в курсове за професионално обучение, обучение по чужд език и дигитална компетентност.

Следва да имате предвид, че срокът за провеждане на обученията по схемата е до 31.08.2014 г., а валидността на ваучерите до 31.12.2014г. Актуална информация за текущи срокове и изпълнението на схема BG051PO001 – 2.1.14 “Аз мога повече” можете да следите на електронната страница на Агенция по заетостта.

Източник: www.az.government.bg