Начало

ВАУЧЕР професионално и езиково обучение – „Ваучери за заети лица“

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. отпуска 50 000 0000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“.

Какво е важно да знаете преди да си попълните формуляра:

Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование, те. не се допуска обучение на лица с висше образование.

Не е допустимо провеждането на дистанционни обучения.

В посоченият по –долу формуляр да се попълва само от лица , който биха могли да посещават присъствени обучения в гр. София

Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица.

Ще могат да участват лица,който НЕ са се възползвали от безплатните професионални и езикови обучения по Оперативни програми Аз мога или Аз мога повече.

Във формуляра тези лица ще могат да  посочат избора си и за специалност и за езиково обучение и така ще бъдат уведомени кога и къде да се запишат.

Ако сте се обучили по специалност с ваучер /във формуляра ПРОПУСНЕТЕ ПОЛЕТО ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛНОСТ/ и направете вашият избор  за езиково обучение с ваучер.

Ако сте преминали езиково обучение с ваучер /във формуляра ПРОПУСНЕТЕ ПОЛЕТО ЗА ИЗБОР НА ЕЗИК / и направете вашият избор за  специалност.

Ако сте против тези насоки за тази програма, моля изкажете вашето мнение като се обадите или пишете до Министерство на труда и социалната политика

тел: +359 2 8119600 тел: +359 2 9329510 е-mail: efipp@mlsp.government.bg

Център за професионално обучение Хармония има лицензирани 262 специалности е одобрен доставчик на обучения по оперативни програми от Агенцията по заетостта за последните 6 години.

Ще се радваме да бъдем вашият избор при стартирането на нов прием на документи.

Запишете се сега, а ние ще ви информираме, кога, къде и как да си подадете документите за избраните от вас обучения.

Запиши ме


Share Button